Zakoni – pravilnici u vatrogastvu

ZAKONI

PRAVILNICI

Pravilnici doneseni temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22)

 • Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima – NN 100/2023
 • Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova – NN 46/2023
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima – NN 110/2020
 • Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika – NN 111/2020
 • Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva – NN 111/2020
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice – NN 111/2020
 • Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama – NN 104/2020
 • Pravilnik o vatrogasnoj tehnici – NN 5/2021
 • Pravilnik o postupku izbora županijskog vatogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba – NN 27/2021
 • Ispravak Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba – NN 30/2021
 • Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika – NN 39/2021
 • Cjenik vatrogasnih intervencija – NN 74/2021
 • Izmjene Cjenika vatrogasnih intervencija – NN 156/2022
 • Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice – NN 80/2021
 • Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka – potpisani dokument (čitljivo poglavlje VI.) ili NN 80/2021
 • Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama – NN 115/2020
 • Pravilnik o standardnim operativnim postupcima – NN 44/2022
 • Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca – NN 7/2023
 • Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora NN 3/2023
 • Naputak temeljem Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 011-02/22-03/03, urbroj: 444-01-22-1 od 8. studenoga 2022. – NN 154/2022
 • Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole – NN 107/2020
 • Program osposobljavanja i provjere operativne sposobnosti vatrogasnih spasilačkih timova sa psima – preuzmi

Pravilnici doneseni temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)

 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara – NN 62/94
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara – NN 32/97
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama – NN 54/99
Skip to content