Zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru – 2024

Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započinje sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina, poput vrtova i okućnica, prilikom čega građani spaljuju biljni i drugi gorivi otpad na otvorenom prostoru, čime se povećava opasnost od nekontroliranog širenja požara na otvorenom.

U periodu od 15.05. do 1.10.2024., zbog povećane opasnosti za nastajanje i brzo širenje požara ZABRANJENO je svako paljenje vatre na otvorenome, upotreba pirotehničkih sredstava kao i svake druge radnje koje mogu dovesti do nastajanja požara a time ugrožavanjem ljudi i imovine i velikih materijalnih šteta.

U razdoblju od 1. listopada do 15. svibnja pravne i fizičke osobe mogu obavljati loženje vatre na otvorenom prostoruuz uvjet da o tome neposredno prije namjere loženja obavijeste vatrogasnu postrojbu  telefonom na broj 193, ili mob, 091 1750 103 prilikom čega će Vam pripadnici vatrogasne postrojbe dati potrebne upute

Obavezne preventivne mjere zaštite od požara (tijekom cijele godine):

  • tvari koje se spaljuju moraju se premjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti;
  • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje tri metra;
  • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati prisutnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
  • uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebna za gašenje (voda, metlanica, lopata i slično), ovisno o vrsti i količini tvari koja se spaljuje;
  • spaljivanje se može obavljati samo danju i za mirna vremena, odnosno kada ne puše vjetar jačine 5 m/s ili više;
  • obavijest o namjeri spaljivanja, mjestu, vremenu i vrsti tvari koja se namjerava spaliti treba dojaviti vatrogasnoj postrojbi telefonom na broj 193;
  • spaljivanje se može provesti samo ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara;
  • za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 m² ili do 1 m³ tih tvari sakupljenih na jednome mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost za život i imovinu ljudi, nije potrebno dojaviti namjeru spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera;
  • nužno je poštivanje odredaba važeće Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina donesene od strane nadležnog tijela Općine Bilje;
  • osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, u potpunosti pogasiti ostatke vatre i žara i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja.
Skip to content