Prijava kandidata za vatrogasne suce

Hrvatska vatrogasna zajednica počinje s pripremama seminara i ispitima za vatrogasne suce.

Stoga vas molimo da do 24.veljače 2022. godine dostavite podatke o kandidatima koji žele pristupiti seminaru i ispitu za vatrogasnog suca na Obrascu br. 1 u privitku na adresu elektroničke pošte: vz-zup-os.bar@os.t-com.hr.

Nakon prijave održat će se Pripremni seminari koji su obavezni za sve kandidate te ispiti.

Ispiti će se održati uz obvezno poštivanje svih preporučenih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i stožera civilne zaštite županije, koje se odnose na broj okupljenih osoba najednom mjestu socijalno distanciranje, pojačano i redoviti dezinficiranje kao i provođenje svih ostalih mjera i preporučenih uputa.

Seminari i ispiti će se održavati od 01.03.2022. – 30.06.2022. godine, a o točnom mjestu i vremenu biti ćete obaviješteni na vrijeme.

Za dosadašnje suce termini za ispite i seminare su u popodnevnim satima u tjednu, a subotom i nedjeljom ispiti za kandidate koji po prvi puta pristupaju ispitu (moraju osim ispita odraditi vježbu i suđenje na terenu).

Novi  kandidati  koji  prvi puta  pristupaju  ispitu,  dosadašnji  suci  koji  nisu  zadovoljili  na  zadnjoj provjeri znanja (prije četiri godine) i suci koji su imali prekid staža vatrogasnog suca duži od jednog natjecateljskog ciklusa od četiri godine, prijavljuju :

– posebno ispit za vatrogasnog suca pomlatka i mladeži

– posebno ispit za vatrogasnog suca za odrasle

– mogu prijaviti polaganje samo jednog ili oba ispita

Suci koji žele produžiti važeću licencu prijavljuju:

– posebno ispit za vatrogasnog suca pomlatka i mladeži

– posebno ispit za vatrogasnog suca za odrasle

– mogu prijaviti polaganje samo jednog ili oba ispita

Kod prijave svi kandidati moraju biti upisani u aplikaciju VATROnet sa potrebnim podacima kao i slikom kandidata, članu se na slici mora jasno vidjeti lice. Član na slici mora nositi radnu vatrogasnu odoru s kravatom, bez kape i bez naočala (osim u slučaju da ima problema s vidom).

Kandidati koji se mogu prijaviti za vatrogasnog suca su osobe koje udovoljavaju uvjete iz Pravilnika o polaganju ispita  za  vatrogasnog suca  (koji je  usvojen  04.  listopada  2017.  godine  i  objavljen  na stranicama  HVZ-a),  uz naglasak da  kandidat  koji  se  prvi  puta  prijavljuje  za  polaganje  ispita za stjecanje statusa vatrogasnog suca mora biti najmanje u zvanju vatrogasnog dočasnika i ne smije biti stariji od 45 godina, dok obnovi iste do navršene 65 godine života.

Za sva pitanja molimo kontaktirajte Predsjednika Odbora za vatrogasna natjecanja VZ OBŽ: Goran Dorić, broj: 091 265 1252.

Obrazac za prijavu – LINK

Skip to content