Požar dimnjaka

Požar je svako nekontrolirano gorenje, a za posljedicu može imati materijalnu štetu i ljudske živote. Pravilnim ponašanjem, tj. pridržavanjem određenih pravila požar se može izbjeći, a pravovremenim uočavanjem požara i ranim početkom gašenja šteta koju uzrokuje može se smanjiti na minimum.

Dolaskom hladnijih dana većina kućanstva kreće sa grijanjem svojih domova, pri čemu vatrogasna postrojba ima povećani broj intervencija, a to su požar dimnjaka i krovišta kuća.

Treba podsjetiti da najveći broj požara nastaje u prvom dijelu sezone grijanja, kada su i najvidljivije posljedice lošeg (ili nikakvog) održavanja postojeće instalacije i to prije svega – dimnjaka

Zbog neredovitog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađa na stijenke dimnjaka i čađa se može zapaliti. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i ožbukani, požar se može prenijeti i na drvenu konstrukciju krovišta i okolne predmete

Iskustva su pokazala da je dimnjak najbolje čistiti prije i na kraju sezone grijanja. U ovisnosti od vrste goriva (ogrijeva) možda će postojati potreba da se dimnjak čisti i u toku same sezone grijanja.

Na požare dimnjaka otpada skoro 20% od ukupnog broja požara, sa ne tako zanemarivim štetama. Osim toga sa požarima dimnjaka dolazi i do čitavog niza drugih štetnih posljedica. U prvom redu, takvi se požari često prošire na čitave objekte, praćeni velikim materijalnim štetama, brojnim povredama i ljudskim žrtvama, što je još i najteže. Povrh svega, porodica ostaje bez imovine i krova nad glavom i to u vrlo lošim vremenskim prilikama.

Jednim savjesnim odnosom prema vlastitom domaćinstvu, čak i jedna neobavezna vizualna kontrola dimnjaka prije početka sezone grijanja, bila bi dovoljna da prilično smanji rizik od požara.

Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak kvalitetno napravljen i ako je ispravan, nakupljena čađ u dimovodnom kanalu će izgorjeti bez posljedica, te će dimnjak ostati čist.

POKAZATELJI DA JE DOŠLO DO POŽARA DIMNJAKA:

  • Karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka, poput glasnog huktanja.
  • Jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal.
  • Let iskri iz grla dimnjaka.
  • Karakterističan miris paleži.

UKOLIKO DOĐE DO POŽARA:

U slučaju da je došlo do požara dimnjaka potrebno je nazvati vatrogasce na 193 ili Centar 112. saslušajte savjete dispečera kojem ste javili požar.

  • Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasiti ložište (NE gasiti VODOM!)Ne ulijevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline i do pucanja peći uslijed nagle promjene temperature.
  • Ne ubacujte ništa u dimnjak.
  • Pripazite da se požar ne proširi na okolni gorivi materijal
  • NE gasite požar čađe u dimnjaku VODOM jer može doći do eksplozije vodene pare
  • Požari čađe se u principu ne gase, već se puštaju da čađa izgori. Međutim zbog raznih okolnosti može se gasiti suhim prahom, na način da prah ubacimo u otvor dimnjaka na najdonjem dijelu dimnjaka, obično u podrumu.
  • Nakon gašenja požara dimnjaka, potrebno je očistiti dimnjak, a vrući žar iznijeti izvan objekta i zaliti vodom.

Apeliramo građanima: Redovito čistite i održavajte svoje dimnjake!

OPASNOSTI KOD POŽARA DIMNJAKA SU:

Let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.

Zagrijavanje zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojim je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir, perje ili sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na okolni prostor.

Prijenos požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (stare zgrade) često je moguće naići na grede koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih reda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju.

Pucanje dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu (do 1000 ºC). Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

Skip to content