Vatrogasna postrojba Općine Bilje dobilo je 15 novih članova

U organizaciji vatrogasne zajednice Općine Bilje a prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova održan je tečaj za zvanje vatrogasac i vatrogasac I. klase.

Tečaju za zvanje vatrogasac prijavilo se 17 članova iz matičnih DVD Bilje (4), Kopačevo (4)  i Lug (9). Tečaj je održan tijekom mjeseca ožujka u trajanju od 74 sata od čega je teorije 34 sata a vježbe 40 sati.

Pokazna vježba

Teorija se sastojala od predmeta Gorenje i gašenje, Protupožarna preventiva, Vatrogasne sprave i oprema, Vatrogasna taktika, Ustrojstvo zaštite od požara i Tehnička služba u Vatrogastvu, te vatrogasnih vježbi predviđenim Pravilnikom osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova

Nakon odrađena 74 sata pravo pristupa ispitu je steklo 15 kandidata, pismeni ispit kao i praktični dio uspješno su položili svi kandidati.

Također u organizaciji VZO Bilje 9. i 10. travnja provedeno osposobljavanje za zvanje vatrogasac I. klase. Ispitu je pristupilo 9 polaznika –  DVD Bilje (7) i DVD Lug (2). Svi polaznici uspješno su položili ispit.

Završnoj pokaznoj vježbi koja je održana 10. travnja na prostoru DVD Bilje nazočili su Županijski vatrogasni zapovjednik OBŽ-e Zdravko Cvenić i načelnik općine Željko Cickaj koji je prilikom uručenja uvjerenja polaznicima tečaja čestitao na uspješno položenim zvanjima, te se zahvalio što su se opredijelili za ovu plemenitu i humanitarnu aktivnost.

„Kada vidim ovakav broj mladih ljudi na ovom mjestu ne samo da sam ponosan na vaš izbor nego smatram da mještani naše općine mogu biti sigurni da u slučaju potrebe vi ste uvijek tu i mogu računati na vašu pomoć, kao što su to i prije vas bili vaši kolege – članovi matičnih društava.

Općina Bilje svake godine izdvoji značajan iznos novca za financiranje vatrogasne djelatnosti, svojom aktivnošću kako na požarnim i tehničkim intervencijama, tako i svojim sudjelovanjem u drugim manifestacijama i aktivnostima koje provodi naša općina ili udruge sa vašeg područja vi ste dokaz da taj financijski izdatak je najmanje što općina i ovo društvo može učiniti za vas.“

Svoje obraćanje načelnik Cickaj zaključio je sa željom za što manje vatrogasnih intervencija a više vatrogasnih druženja.

Skip to content