Održana izborna godišnja skupština DVD-a Bilje.

U petak 12.2.2021. godine održana je redovna izborna godišnja skupština vatrogasnog društva. Dužnost predsjednika i u novom mandatu od pet godina nastaviti će obnašati Dragutin Bilandžić. Nakon 15 godina obnašanja dužnosti zapovjednika Željko Kolarić povlači se u mirnije vode, a njegovu funkciju preuzeo je Franjo Pimpi.

DVD Bilje trenutno broji 39 aktivnih članova od čega je 29 operativnih članova. Djece i mladeži je oko 30 međutim zbog trenutne situacije uzrokovane sa COVID-19 isti tijekom prošle godine nisu imali dodatnih aktivnosti, kao ni odlaska na dječja natjecanja.
Skip to content