Dobro je činiti dobro

Zahvaljujemo se učenicima 4. razreda OŠ Bilje i njihovim učiteljicama na dobivenom priznanju za naš nesebični rad i pomoć drugima.

Prijava kandidata za vatrogasne suce

Hrvatska vatrogasna zajednica počinje s pripremama seminara i ispitima za vatrogasne suce.

Stoga vas molimo da do 24.veljače 2022. godine dostavite podatke o kandidatima koji žele pristupiti seminaru i ispitu za vatrogasnog suca na Obrascu br. 1 u privitku na adresu elektroničke pošte: vz-zup-os.bar@os.t-com.hr.

Nakon prijave održat će se Pripremni seminari koji su obavezni za sve kandidate te ispiti.

Nastavi čitati “Prijava kandidata za vatrogasne suce”

Požar dimnjaka

Požar je svako nekontrolirano gorenje, a za posljedicu može imati materijalnu štetu i ljudske živote. Pravilnim ponašanjem, tj. pridržavanjem određenih pravila požar se može izbjeći, a pravovremenim uočavanjem požara i ranim početkom gašenja šteta koju uzrokuje može se smanjiti na minimum.

Dolaskom hladnijih dana većina kućanstva kreće sa grijanjem svojih domova, pri čemu vatrogasna postrojba ima povećani broj intervencija, a to su požar dimnjaka i krovišta kuća. Nastavi čitati “Požar dimnjaka”

Na snagu stupila zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru – kazne i do 15 tisuća kuna

Od 1. svibnja do 31. listopada 2022. godine zabranjeno je svako paljenje vatre na otvorenome, upotreba pirotehničkih sredstava kao i svake druge radnje koje mogu dovesti do nastajanja požara, upozoravaju iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Za svako loženje vatre na otvorenom prostoru, napominju, građani su dužni pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti. Nastavi čitati “Na snagu stupila zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru – kazne i do 15 tisuća kuna”

Vatrogasna postrojba Općine Bilje dobilo je 15 novih članova

U organizaciji vatrogasne zajednice Općine Bilje a prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova održan je tečaj za zvanje vatrogasac i vatrogasac I. klase.

Tečaju za zvanje vatrogasac prijavilo se 17 članova iz matičnih DVD Bilje (4), Kopačevo (4)  i Lug (9). Tečaj je održan tijekom mjeseca ožujka u trajanju od 74 sata od čega je teorije 34 sata a vježbe 40 sati. Nastavi čitati “Vatrogasna postrojba Općine Bilje dobilo je 15 novih članova”

Skip to content